top of page

RD Řevnice

Studie a projekt_2010

(zpracováno v rámci spolupráce se "Studio pha")

Autor_Marek Deyl

          _Filip Tomášek

          _Jan Šesták

vizualizace_Gabriela Fišarová

Zadáním investora - mladé rodiny - byl "minimální" dům, a to jak po stránce rozměrů, tak především stavebních nákladů - cílem bylo vejít se rozpočtově do 2 milionů korun.

 

Výsledkem snahy o maximální kompaktnost a efektivitu využití se stala "kostka", rozdělená do čtyř, respektive osmi prostorových kvadrantů, jimž víceméně odpovídají jednotlivé provozní funkce domu. S ohledem na plánovanou svépomoc při stavbě (další možnost snížení nákladů), vyšší potenciál rychlosti výstavby a možnost etapizace při dokončování stavby byl zvolen montovaný charakter konstrukce domu, konkrétně klasická dřevostavba typu 2-by-4. 

Architektonické ztvárnění domu pak pravdivě odráží všechny výše uvedené faktory:

- racionalitu, účelnou jednoduchost, modulovost a charakter konstrukce. 

bottom of page