top of page

Hrobka Vyšehrad

Projekt_2015

Realizace_2015-2016

 

restaurátorské práce_ak.mal. Tomáš Rafl

                                     _Miloš Gavenda

zámečnické konstrukce_Ondřej Němeček

písmo_slévárna HVH Dolní Kalná

Návrh se snaží dosáhnout náležité důstojnosti a monumentality jen minimálními prostředky a nenásilnou formou.

Ze stěny byl sejmut nehodnotný žulový obklad a černá jmenná deska, zároveň byl odstraněn omítkový sokl a též kompozičně nevhodná mezilehlá římsa na úrovni hlavic sloupů. Odstraněním těchto horizontálních předělů lépe vyniká vznosná proporce zadní stěny, stejně jako tektonický rámec arkády. Stěna byl následně sanována a povrchově upravena omítkou s jemnou horizontální strukturou. Takto pojednaná plocha tvoří sofistikované kontrastní pozadí – scénu pro umístění samotného náhrobku.

 

Náhrobek tvoří jednoduchá vertikální hmota ocelové desky, s vyříznutým motivem subtilního převýšeného kříže ve svém středu. Ten je s odstupem podložen opět ocelovou deskou, čímž je zářezu dodán prostor. Přímo pod křížem je ve spodní části náhrobku (na jeho ose) umístěn jakýsi krátký krakorec - vystouplá kubická hmota, sloužící jako integrovaný květináč pro popínavou rostlinu stínomilného břečťanu (Hedera Helix), který bude geometrický základ náhrobku dotvářet.

Za krakorcem je (díky otočnému připevnění krakorce klavírovým pantem) umístěn přístup k „věčnému“ světlu petrolejové lampy. To je osazeno v dutině přímo v patě kříže. Návrh předpokládá, že právě tímto světlem bude štěrbina kříže osvětlena.

 

Deska náhrobku je mírně odsazena od stěny, čímž je významově akcentována a zároveň umožňuje přirozené větrání zdiva.

bottom of page