top of page

RD Kořenov

Studie_2015

(zpracováno v rámci spolupráce se "Studio pha")

 

Autor_Filip Tomášek

          

vizualizace_Martin Vybíral

Pozemek na území historické izolované luční enklávy v rámci třetí zóny CHKO Jizerské hory (lokalita Václavíkova Studánka) předznamenával nutnost vypořádání se s dosti rigidním seznamem podmínek a doporučení ze strany Správy CHKO. 

Hmotově objekt vychází z archetypu tradiční lokální výstavby – tedy budova výrazně obdélného půdorysu se sedlovou střechou, umístěná souběžně s vrstevnicemi. Tento základní objem je chápán jako tradiční rámec, do kterého je vepsán moderní obytný prostor současného standardu. Architektura domu je pak založena na střídání hmotných částí s „lehkými“ transparentními, respektive na prolínání „rámce“ a vnitřní „vestavby“.

bottom of page