top of page

RD Kosova Hora

projekt_2008

realizace_2009-2012

stavba svépomocí

Návrh limitovala značná omezení – svažitý pozemek, striktní regulativy, nesourodé okolí i nízký rozpočet. Naopak inspirujícím byl atraktivní výhled a požadavek investora na výrazné užití oceli jakožto stavebního materiálu, resp. použití takové koncepce, která umožní maximální zjednodušení a výraznou míru svépomoci při realizaci domu. V tomto kontextu byl ambicí návrhu jednoduchý, nekomplikovaný, levný, nicméně při své jednoduchosti elegantní dům.

 

Ten sestává ze dvou propojených hmot. Hlavní část, zastřešená sedlovou střechou o sklonu 27°, je dvoupodlažní a ukrývá gró dispozičně prostorového řešení. V přízemí je víceúrovňový obytný prostor s kuchyní, do patra je umístěna klidová část pokojů ložnic. Úroveň podlahy hlavní obytné místnosti je snížena oproti vstupním částem domu o 350 mm , čímž místnost získává větší světlost a s ní též komfortnější, reprezentativnější charakter. Navazující přízemní hmota pak dispozičně i funkčně doplňuje hlavní část domu o vstupní prostory, technické a sociální zázemí a garáž. Její plochá střecha je využita pro umístění terasy přilehlé podkrovní ložnice.

 

Základní nosnou konstrukci tvoří montovaný ocelový skelet z HEB a UPE profilů, který plynule přechází i do konstrukce ocelodřevěného krovu. Obvodový plášť je pak koncipován jako nenosný - z výplňových vyzdívek z přesných pórobetonových tvárnic a vnější vrstvy kontaktní tepelné izolace z minerálních vláken. Na vnitřní straně je doplněn obkladem 15mm SDK pro zvýšení tepelné stability a sjednocení čistých povrchových úprav interiéru.


Vnější architektonický projev domu staví na jednoduchých hmotách, sofistikovaném detailu a kombinaci tradičních přírodních matriálů čistých bílých omítek, žárově zinkované oceli, skleněných ploch oken v tmavě šedých hliníkových rámech a dřevěného obkladu části fasády. V interiéru je architektonická koncepce založena na pohledovém přiznání nosné ocelové konstrukce a jejím estetickém uplatnění. Tmavě šedé prvky oceli jsou vyváženy teplými plochami dřevěných podlah a podhledu, bílými omítkami stěn a
prvky typového i atypického nábytku.

DETAIL

bottom of page