top of page

RD Krupka - Maršov

Studie_2015

(zpracováno v rámci spolupráce se "Studio pha")

Autor_Filip Tomášek

          _Marek Deyl

          _Jan Šesták

 

vizualizace_Martin Vybíral

Koncept domu vychází ze specifičnosti relativně dosti svažitého a současně nevelkého stavebního pozemku na úpatí Krušných hor, jehož atraktivitu vytváří především poutavý výhled jižním směrem - na zvlněný horizont Českého středohoří. 

Dům je v návrhu rozdělen do tří samostatných hmot, které svým uspořádáním vytvářejí logickou, funkční a estetickou kompozici. Každá hmota je pak v rámci objektu samostatným funkčním celkem - dvě přízemní hmoty (garáž a obytná část) vytvářejí podnož pro vyzvednutou hmotu ložnicové části, která je na oba tyto sokly „položena“. Tímto překlenutím a svými přesahy vytváří ložnicový kubus krytý a intimní prostor v parteru domu, a současně též kryté závětří pro samotný vstup do domu a garáže.

Obytný prostor v přízemí je koncipován víceúrovňově jako jakýsi jednoduchý „raumplan“, přičemž hlavními prostorotvornými faktory jsou tu jednak výrazná vazba na okolní zahradu přes velkorysé prosklení, druhak právě zmíněná hierarchizovaná úrovňovost, vrcholící prvkem schodiště do ložnicové části.

Ložnicová část pak funguje jako separátní klidová zóna, která dispozičně i esteticky těží z jihovýchodní orientace a výše zmíněného výhledu.

bottom of page