top of page

Penzion IV, ul. Hálkova, Opava

Architektonická soutěž_2011

(zpracováno v rámci spolupráce se "Studio pha")

 

Autor_Filip Tomášek

          _Gabriela Fišarová

Spolupráce_Jan Šesták

                    _Tomáš Trojan          

                    _Martin Vybíral

 

 

Urbanismus_Řešený prostor je velmi roztříštěný a lze jen těžko dosáhnout jeho harmonizace návrhem jediné stavby, přesto se o to návrh pokouší. V lokalitě se nacházejí jak torza historické zástavby, tak i novodobá panelová výstavba, rozvolněná a nekompaktní, která postupně přemazala původní zastavovací schéma a parcelaci. Do této situace radikálně vstupuje počínající výstavba bytového domu, který svým segmentovým tvarem vnáší cizorodý prvek křivky a ponechanou štítovou stěnou předjímá nutnost přímé návaznosti staveb dalších.

 

Návrh_Popsaná situace spolu s orientací ke světovým stranám inspirovaly hmotové a dispoziční řešení budovy. Její klenutý tvar vytváří průčelí při přístupu / hlavním příjezdu ulicí Hálkovou ze severu. Uzavírá a otevírá pozemek ve prospěch veřejného prostranství – parku / náměstí a vytváří vůči hypotetické budoucí zástavbě v severním předpolí neutrální vztah. Nijak tedy nepředurčuje její výšku, členění, uspořádání hmot a orientaci. Na jižní straně naopak vzniká poloveřejný až polosoukromý ozeleněný prostor pro obyvatele domu. Parter domu je částečně uvolněn, dům je vyzvednut nad terén, veřejný prostor se prolíná s poloveřejným a soukromým - svět seniorů je vymezen nenásilně, nedochází k vyčlenění.

Architektura domu_ jakkoliv je do značné míry předurčena nutností členění dle pravidelného rytmu garsoniér, se snaží o hmotovou jednolitost. Jižní fasáda je „potažena“ nerezovou síťovinou, která umožňuje pnutí popínavých rostlin a díky vlastnímu systému otvorů vytváří další samostatnou fasádní vrstvu, které sjednocuje dům a dále přispívá k pocitu soukromí a pohody. Severní fasáda sleduje linii vnitřních chodeb, které svým rozbíháním povyšují koridor na společenský prostor. Čtvercové otvory v této fasádě reagují na okolní rigidní strukturu panelového sídliště, různá velikost a několik úrovní oken pak odráží potřeby jednotlivých obyvatel domu. Díky nepravidelnému rastru zároveň dům opět působí kompaktněji, neutrálněji a jeho hmota daleko více funguje coby prostorotvorný pvek.

Bytová jednotka_Návrh se snaží o nahrazení obvyklého schématu pokoje hotelového typu řešením uživatelsky přívětivějším a pro život příjemnějším. Kuchyně a prostor pro stolování jsou umístěny k oknu, k dennímu světlu a do kontaktu s okolním světem. Postel / pohovka je naopak hlouběji v místnosti – v klidnější zóně a v přímé vazbě na koupelnu.

Proporce pokoje se inspiruje „prvorepublikovým“ řešením obytných místností. Pokoje jsou mělčí, zato však širší. Výsledkem je lepší prosvětlenost, snazší pro vybavení nábytkem a pocitová prostornost a větší útulnost.

bottom of page