top of page

Smuteční síň, Roudnice n/L.

Architektonická soutěž_2010

(zpracováno v rámci spolupráce se "Studio pha")

 

Autor_Filip Tomášek

          _Marek Deyl

          _Jan Šesták

             

 

Urbanistický koncept_Snahou je vytvořit nejen smuteční síň jako takovou, ale spíše komplexní pietní prostor s co nejširší možnou škálou pojetí smutečního obřadu, včetně možnosti obřadu pod širým nebem. Současně jsme hledali co nejtěsnější vazbu na stávající alej a kompozičně důstojné situování objektu, umožňující přehledný, logický a významově adekvátní nástup.

Architektonický koncept_vychází z potřeby zkombinovat přehlednost a transparenci veřejných částí objektu se zcela nezbytnou uzavřeností neveřejných provozů. Objekt v podstatě sestává ze čtyř uzavřených, funkčně definovaných bloků, které jsou propojeny volným veřejným prostorem. Samotný obřadní sál je pak jakýmsi vygradováním tohoto principu volného prostoru. Sál je umístěn na samém pomezí objektu a přilehlé smuteční zahrady, od které je oddělen plochou vodní hladiny. 

Materiálové řešení_vychází z principů pietní, leč přívětivé elegance. Stěny uzavřených bloků jsou obloženy lomovým kamenem (černá břidlice) a působí hmotně a nepřístupně, zároveň ale důstojně. Podlaha je naopak světlá, dlážděná travertinovými deskami. Třetím kompozičním materiálem je středně tmavý dub, ze kterého je zhotoven nábytek, stejně tak jako ostatní interiérové truhlářské konstrukce – dveřní křídla, vestavěné skříně, paraván ve vestibulu.....

bottom of page